…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Konferencijos vykusios 2011 m. birželio 27 - 28 d. pranešimas.

Ulro žemėje“ Czesławas Miłoszas cituoja Oskarą Milašių: „Mąstyti pirmiausia reiškia įvietinti ir palyginti [...] ... mąstyti reiškia pačioje pradžioje surasti sau vietą išorinių daiktų atžvilgiu, pirmiau fizinę vietą, paskui ir moralinę laikyseną. [...] ...pati vieta – būties apibrėžimas“ („Les Arcanes“).1 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Cz. Miłoszui buvo ta – duotoji, pasirinktoji, susikurtoji - vieta, iš kurios jis žvelgė ir mąstė, kuria grindė savo moralinę laikyseną, kuria stengėsi apibrėžti savo gyvenimą.

Tiesa, pati toji vieta, kaip ir visa Rytų bei Vidurio Europoje, stokoja tvarios formos 2 , nėra griežtai apibrėžta. Tai pulsuojanti erdvė: vienu metu ji atsiveria kaip „mažas kraštas“, kur „kartu sugyveno skirtingos kalbos ir skirtingos tikybos“, kaip jauki „mitų ir poezijos žemė“3 , kitu metu ji iškyla kaip platus civilizacijų susirėmimo laukas, kaip prieštarų kupina „gimtoji Europa“ 4.

Bitutės

Nuo blindės, šalpusnės – į avilio vidų...
Netrukus šimtai jų į klevą suskrido.
Dar kelios savaitės – jau soduose groja.
Klausai, svaiginiesi tuo žemišku Rojum.

Kur pienės, avietės ar liepa skarota,
Atrodo, bitutėms tikra medaus puota.
Iš tikro pilkutė, aplankius žiedelį,
Suranda nektaro mažutį šlakelį.

Bet tūkstančiams dūzgiant per ištisą dieną,
Mes pilstom jų triūsą kaip žalmargės pieną,
O kartais dejuojam: „Prasti bičių metai“,
Nes, vežant medutį, nesubraška ratai.

Ir visgi bitelė – didžiulė vertybė
Už auksą brangiau jos beribė kantrybė.
Kai valgome vaisių, daržovę ar uogą
Neturim pamiršt ir bitutės pasogą.


Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininko Arvydo Akstinavičiaus atakymai į „Pogon.lt“ klausimus

Dabartinėje Lietuvos situacijoje, kada po rinkimų sudaromos nebeįmanomos koalicijos ir sandoriai, kada rinkėjo balsas ir nuomonė tapo nieko verta – daug kas atkreipia dėmesį, kad praktiškai tik Jūsų vadovaujama partija laikosi programinių nuostatų, nekeičia pažiūrių tam, kad priartėtų prie valdžios lovio. Tai kas yra Lietuvos socialdemokratų sąjunga, jos ideologiniai pirmtakai ir šaknys?

Lietuvos socialdemokratų sąjunga principingai laikosi nuostatos, kad valdžia tėra įrankis savo siūlymams, idėjoms, programoms realizuoti. Labai blogai, kuomet valdžia partijoms, politikams tampa gyvenimo būdu. LSDS laiko nusikaltimu, jei valdžia piktnaudžiaujama ir ji naudojama kaip priemonė pralobti. Socialdemokratų sąjunga įsitikinusi, kad partijos privalo elgtis atsakingai ir principingai, vadovautis pamatinėmis politinėmis vertybėmis: ideologija, sveiku idealizmu ir pan. Savo ištakomis LSDS laiko Stepono Kairio ir jo bendražygių 1896 m. į politinę organizaciją suburtus socialdemokratus, kurių principas buvo: „kas gera Lietuvai, turi būti gera ir socialdemokratams“.

Palyginamosiose konferencijų turizmo statistikos suvestinėse Vilnius per praėjusius metus pakilo per 4 pozicijas ir iš 30 vietos Europos miestų reitingų lentelėje atsidūrė 26-oje, aplenkdamas kaimyninių Baltijos šalių sostines: Taliną, esantį 34-ojoje vietoje, ir Rygą, kurios vieta lentelėje – 37-a.

Sąžiningu politiku laikau tik tokį, kuris savo viešoje veikloje pripažįsta padarytas klaidas, koreguoja savo tezes pagal iš realybės sukauptas žinias ir patirtį. Juzefas Mackievičius. „Tiesa akių nebado“, 2002.

Kaip jau minėjome publikacijoje „Santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos vertinimas“, susitikimas prie apskrito stalo Rytų Europos studijų centre turėjo tą neskanų akcentą, kad susitikime dalyvavęs Česlovas Okinčicas be ceremonijų pažėrė kritikos ir negatyvių vertinimų politikams ir veikėjams, tarp kurių – ir LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei bei čia žemiau pasirašiusiam, kartu keliskart pabrėždamas tariamus išskirtinius savo nuopelnus, eilinį kartą prasilenkdamas su tiesa, demonstruodamas intelekto nuosmukį ir tą toli siekiantį moralinį pagedimą, kuris kyla iš daugiamečio buvimo valdžioje ir nebaudžiamumo. Konferencijoje dalyvavęs prezidentas Valdas Adamkus, užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis bei kiti politikai, istorikai ir visuomenės veikėjai atrodė nepaprastai kuklūs taip vaidingai besielgiančio Č.Okinčico fone.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com