…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Wczoraj w w Domu – muzeum Marii i Jurgisa Šlapelisów w Wilnie (ul. Pilies 40 ) odbyło się spotkanie, poświęcone promocji książki dr. Martynasa Purvinasa „Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida“ (Historyczny rozwój wsi na Litwie Wschodniej). Prace badawcze, trwające od roku 1972 i stanowiące opis wsi od najdawniejszych czasów aż do  końca minionego XX wieku, stały się podstawą powyższej pracy naukowej autora.

Monografia zawiera określenie wiosek oraz ich historycznego rozwoju. Na podstawie szczegółowej analizy i opisu wsi Mėžionių w rejonie Święciańskim są przedstawione charakterystyczne cechy historycznego rozwoju wsi w tej części Litwy. Powyższa wieś stała się podstawą do spisania swoistej kroniki na przeciągu stu lat, zaznaczającej statystyczne procesy - ilości mieszkańców, ich migracji, sposobu podziału ziemi itp.

 Autor uważa, iż tego rodzaju  litewska wieś z XIX wieku stała się podstawą odrodzenia państwa i Republiki Litewskiej, funkcjonującej w okresie międzywojennym.

W latach dziewięćdziesiątych do prac badawczych nad rozwojem wsi dołączyła żona autora architekt Marija Purvinienė.

Monografia zawiera obszerną listę literatury źródłowej, skorowidz wymienionych w pracy miejscowości, zdjęcia, plan wsi, schematy budowli, a dlatego jest cennym źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych powyższym tematem.

Książka zostanie również przedstawiona na dorocznej Wystawie Książki w Litexpo w dniu 24 lutego b.r.

Martynas Purvinas „Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida“,knyga I. Kaunas 2011, UDK-947.45 Pu66.

Na zdjęciu: dr Martynas Purvinasa i Marija Purvinienė.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com