…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Dziś na okres sześciu miesięcy Litwa przejęła od Irlandii przewodnictwo  w Radzie Unii Europejskiej. Z tej okazji z udziałem premiera i członków Rządu oraz urzędujących w naszym kraju ambasadorów przed siedzibą Rządu odbyło się uroczyste podniesienie flagi UE.
Jednym z głównych zadań, które będą realizowane w tym okresie, jest projekt  Partnerstwa Wschodniego, przewidujący zacieśnianie ekonomicznych i politycznych  stosunków z sześcioma postsowieckimi krajami - z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Przejawem realizacji projektu mają być preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe.

W listopadzie br. z udziałem przywódców państw członków UE oraz ww.  odbędzie się w Wilnie spotkanie, w czasie którego ma być podpisana umowa o asocjacji i wolnym handlu z Ukrainą. Przewiduje się też, iż uczestnicy tego spotkania zostaną poinformowani o zakończeniu pertraktacji Unii Europejskiej w sprawie podobnych umów z Armenią,  Gruzją I Mołdawią.

Od dziś dwudziestym ósmym członkiem Unii Europejskiej jest też Chorwacja.

Na zdjęciu: odbudowany Pałac Wielkich Książąt Litewskich ( Dolny Zamek ), gdzie będą się odbywały podstawowe spotkania w okresie przewodniczenia Radzie UE.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com