…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Dziś w kraju uroczyście obchodzono 97 rocznicę najważniejszego  święta narodowego - Dnia Odbudowy Państwa,  ogłoszonego Aktem Niepodległości przez Radę Litwy w dniu 16 lutego 1918 roku.

Historyczny tekst Aktu Niepodległości przygotowali Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška i Steponas Kairys.  Oprócz ww. członków Rady Litwy Akt podpisali także ks. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, ks. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, ks. Vl. Mironas, ks. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas i Pr. Dovydaitis.

Wśród wielu różnorodnych przedsięwzięć, poświęconych Dniu Odbudowy Państwa, wyróżniającym się akcentem były uroczystości w wileńskim Domu Nauczyciela, gdzie święto obchodzono wspólnie  z przybyłym z Łotwy  męskim chórem „Silvicola” pod kierunkiem Aivarsa Opincansa i Ēriksa Derumsa. Owacyjnie witany zespół,  obchodzący swoje 35 lecie, ma bogaty dorobek twórczy i znaczne zasługi w dziele promocji kultury łotewskiej. 

W uroczystym koncercie wzięła również udział orkiestra akordeonistów „Consona” pod batutą Ričardasa Sviackevičiusa.

Na zdjęciach: powitanie gości z Łotwy na scenie Domu Nauczyciela.; występuje orkiestra akordeonistów i solistka Agnė Stančikaitė; wieczorne ogniska na Alei Giedymina.        

Filmy video: fragmenty koncertu, w wykonaniu męskiego chóru „Silvicola” z Rygi.                                                                                                                                                   Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com