…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Głęboko zaniepokojeni informacjami świadczącymi o dramatycznym regresie stosunków polsko-litewskich, pragniemy wyrazić swój żal spowodowany pogarszającymi się nieustannie w ostatnich latach relacjami pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.
Pochylając się  z troską nad zaistniałą sytuacją, kierujemy jednocześnie apel do konstytucyjnych władz Rzeczpospolitej, w tym w szczególności do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, o podjęcie efektywnego dialogu, prowadzonego w duchu obustronnego zrozumienia i poszanowania, przy uwzględnieniu zarazem wielowiekowej tradycji współpracy i rozwoju obu państw.

Wszelkie działania podejmowane w tym kierunku powinny być oparte na dorobku wielu pokoleń Litwinów i Polaków, którzy razem, ramię w ramię, tworzyli w ciągu kilku minionych wieków wspólną historię. Nie powinniśmy pomijać jednak przy tym wrażliwości politycznej współczesnego społeczeństwa litewskiego oraz jego dorobku wypracowanego przez ponad ostatnich sto lat, a opartego na dokonaniach litewskiego ruchu odrodzenia narodowego. Brak zaufania w naszych stosunkach nie leży ani w polskim, ani w litewskim interesie narodowym. Wydaje się, iż jedyną szansą na zahamowanie najgłębszego od 1989 roku regresu w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy naszymi państwami jest podjęcie wspólnego, szczerego dialogu, który byłby w stanie wyjaśnić  i przełamać wzajemną nieufność. Wierzymy, iż osiągnięcie takiego kształtu obopólnych relacji stanowić jednocześnie będzie szansę na dalszą efektywną współpracę Litwy i Polski, państw tworzących niegdyś równoprawny związek w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a obecnie członków tej samej Unii Europejskiej.
 
Prof. zw. dr hab. Dariusz Szpoper                       
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
Laureat Nagrody Obojga Narodów
 
Krzysztof Czyżewski
Dyrektor Ośrodka ,,Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”
Sejny
Prof. zw. dr hab. Bohdan Szlachta                      
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                   
 
Prof. UE, dr hab. Maria Piotrowska
Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej   
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
 
Prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski                
Wydział Prawa i Administracji                             
Uniwersytet Warszawski                                   
 
Dr Przemysław Dąbrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz            
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu            
 
Prof. zw. dr hab. Leszek Zasztowt
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra
Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Jan Jurkiewicz                              
Instytut Historii                                             
Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu   
Prof. UwB, dr hab. Krzysztof Buchowski
 Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku
 
Prof. UWr, dr hab. Maciej Marszał                      
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. UWM, dr hab. Roman Jurkowski
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Prof. zw. dr hab. Andrzej Romanowski             
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk   w Warszawie                                                
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 Prof. UMK, dr hab. Ewa Bagińska
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Prof. UMCS, dr hab. Krzysztof Amielańczyk        
Wydział Prawa i Administracji                           
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   
Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
Instytut Wschodni
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki                  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie                
 
Dr Michał Gałędek
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
 
Prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz            
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu        
 
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Wydział Prawa i Administracji                          
Uniwersytet w Białymstoku
 
Ks. dr Witold Dorsz                                     
Wydział Teologiczny                                     
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Dr hab. Michał Korwin-Kossakowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie   
Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski            
Wydział Prawa i Administracji                         
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu      
Dr Marceli Antoniewicz
Wydział Historyczno-Filologiczny
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 
Dr Grażyna Woźniewska
Katedra Bankowości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com