…Nie należy zapominać, że demokracja to jeszcze nie wolność. Demokracja to tylko równość. Dopiero liberalizm jest ­wolnością. Połączenie równości z wolnością ma wreszcie stwarzać ów ideał, który wszyscy pragniemy osiągnąć. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

2020 – 03 – 22 d., Vilnius
Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai
Pilieti prezidente, nesulaukiu atsakymo į mano jau trečią kartą pasiustą Jums 2020 01 04 d. prašymą pradėti vykdyti savo Tautai prisiimtus įsipareigojimus. Esu priverstas kreiptis į Jus ketvirtą kartą. Kaip eilinis pilietis vis dar nematau kito būdo paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimų bei Jūsų viešai duotos Tautai priesaikos – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Iš prezidentūros darbuotojos laiškelio galima spėlioti, kad mano trečią kartą rašytas Jums prašymas galimai buvo persiųstas Vyriausybei. Nors matyt nei Jums, pilieti prezidente, nei man, eiliniam piliečiui, premjeras Saulius Skvernelis, pažeisdamas konstitucines nuostatas ir atitinkamą Vyriausybės nutarimą, neatsakė. Matyt jaučiasi pamalonintas ir sureikšmintas, kai jo politiniai partneriai planuoja ir asfaltuoja į premjero namus vedantį kelią. Deja, kitose Vilniaus rajono vietovėse piliečiai kelių sutvarkymo laukia dešimtmečiais (pav. Arvydai – Bezdonys ir tt).
Informaciją apie antikonstitucines privilegijas, dėl kurių klesti korupcinė sistema, nesulaukianti jokių jos likvidavimo ženklų, siunčiu jums Jau ketvirtą kartą. Tačiau Jūsų nekintantis abejingumas tokiems kaip S. Skvernelio ir visai eilei kitų atvejų rodo, kad mus, piliečius, bandoma pripratinti prie nežabotos korupcijos, moralės normų ignoravimo, pareigūnų savivalės ir jų atsakomybės nepripažinimo. Galima būtų pasijuokti, jei nebūtų griaudu. Kaip suprasti, kai, pavyzdžiui, įstatymus kurianti ir apie aukštą moralę daug kalbanti parlamentarė, matyt, nepajėgianti suskaičiuoti iki trijų, gauna leidimą statyti vieną namą, o pastato tris. Ar gali toks asmuo toliau dalyvauti įstatymų kūrimo procese?
Kitas iškalbingas pavyzdys. 1998 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kurio KGB pripažino nusikalstoma organizacija. 1999 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad toks Seimo KGB organizacijos vertinimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nežiūrint to iki šiol visa eilė tos nusikalstomos organizacijos bendradarbių gauna antikonstitucines privilegijas, lyg tai mes grįžome į, atrodė, nutolstančią praeitį.
Verta pažymėti, kad po ilgų dvejonių ir Europos sąjungos atstovybė Lietuvoje Ryšių su žiniasklaida grupės vadovės lygmenyje pranešė, kad mūsų šalies privilegijų sistema prieštarauja Europos Sąjungos žmogaus teisių politikai ir direktyvoms, nukreiptoms skurdui ir atskirčiai mažinti.
Pilieti prezidente, nesunku pastebėti, kad korupcinių schemų gausa ir Konstitucijos nepaisymas, vešintys socialinėje sferoje, palaipsniui persimeta ir į kitas sritis. Tokius atvejus jau nesunku aptikti ir teismų veikloje, kai pirmosios instancijos teismas koreguoja Aukščiausio Teismo nutartį, o Aukščiausiasis Teismas su tuo nuolankiai taikosi.

Prieš eilę metų visuomenės informavimo priemonės daug dėmesio skyrė naujovėms apie Airijos vystymąsi. Matyt todėl, kad ten emigravo daug mūsų šalies piliečių ir buvo svajota pasiekti šios šalies lygį. Dabartiniu metu informacijos apie Airiją nesimato, matyt todėl, kad pasiekti airių ekonominį lygį yra nerealu. Airijos vadovai pirmiausia pažabojo visų rūšių korupciją. Tai lėmė, kad į šalį ateitų didžiulės investicijos, kurios leido išsaugoti savo krašte darbo jėgą ir valstybei žymiai patobulėti.
Tuo metu mūsų šaly nesustabdomai ,,tobulėja“ korupcinės schemos, atgrąsančios investuotojus ir ištremenčios emigracijon darbingiausius savo šalies žmones.
Labai apmaudu, kad mes vis nesuprantame, kad būtent investicijos ir kvalifikuota darbo jėga prie žemo (norėtųsi sakyti nulinio) korupcijos lygio sudaro pagrindą ekonominiam progresui ir gerovės valstybei.
Pilieti prezidente, laukiant Jūsų pareigybei prideramo atsakymo į mano 2019 09 30 d. prašymą, prašau pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus. Prašymo kopija siunčiama žiniai ir kitiems pareigūnams, kad bendromis jėgomis būtų išspręsta opi Lietuvos problema, kuri jau seniai neegzistuoja likusiose ES šalyse.
Lietuvos Respublikos pilietis Ryšard Maceikianec
Priedas: 3 l.
P.S. Pasibaigus karantinui prašymas bus persiustas ir tradiciniu paštu.


2019 09 30 d. prašymo tekstas:
Vilnius, 2019 09 30 d.
Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai
Kopija: Lietuvos žurnalistų sąjungai
Prašymas pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus
Pilieti Prezidente, Jūs paskelbėt, kad Lietuva, Jums esant valstybės vadovu, taps gerovės valstybė. O dabar, kaip praneša viešosios informacijos priemonės, Jūs tam tikslui norėtume rasti 2020 metų biudžete 100 mln. eurų socialinėms reikmėms.
Tenka apgailestauti, kad kol kas paminėti veiksmai labai primena Jūsų pirmtakės, D. Grybauskaitės, profesionalios marksizmo – leninizmo propagandistės, elgesį.
Jūs kaip ekonomistas negalite nematyti nusikalstomai išplėtotos antikonstitucinių privilegijų sistemos sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, kai pensinio amžiaus piliečiai yra padalinti į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai, ne iš Sodros, o iš valstybės biudžeto mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį.
Kaip konstitucinės santvarkos garantas manome žinote, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. draudžia teikti privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, o 52 str. nustato, kad valstybė laiduoja piliečiams teisę gauti tik senatvės ir invalidumo pensijas. Be to Sodros įstatymas numato vientisą pensijų šalies sistema, nors, pagal dabartį, slaptai nuo visuomenės ir visuomenės informavimo priemonių biudžeto sąskaita veikia daugybė komisijų, renkančių charakteristikas, rekomendacijas, draugų ir „товарищей“ palaikymo atsiliepimus ir to pagrindu skiriamos privileginės valstybinių rentų, pensijų ir kitu pavidalu išmokos likusių piliečių sąskaita.
A.Butkevičiaus vyriausybė turimais duomenimis 2015 m. valstybines pensijas ir kitas privileginio pobūdžio išmokas gavo 106 tūkst. 385 asmenys, kuriems metų bėgyje išmokėta 132 mln. 572 tūkst. eurų.
Laikui bėgant tie skaičiai tik didėjo, o pagal D. Grybauskaitės viešai reiškiamą palaikymą nomenklatūrai, manome, kad jau seniai peržengta 150 mln. eurų metinė riba.
Sveiku protu nesuvokiama, kodėl ir už ką gauna iš šalies biudžeto materialinės privilegijas sovietmečio prokurorai, teisėjai, KGB bendradarbiai, marksizmo – leninizmo dėstytojai ir t.t., tuo metu, kada trečdalis Lietuvos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos, kada trūksta pinigu vaikų maitinimui, švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugos sistemai?!
Toks vienareikšmiškai grubūs, milžiniško masto Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų pažeidimas ne tik stabdo šalies ekonominį vystymą, bet sukuria normaliai valstybės raidai pavojingą neteisingumo, savivalės, teisinio nihilizmo ir valstybės užvaldymo atmosferą bei nevilties jausmą, kurie veda prie valstybės pamatų ardymo ir Lietuvos istorijoje neregėto jaunų žmonių emigracijos masto.
Manome, kad darbštūs, kantrūs ir ištvermingi lietuviai kitose sąlygose mielai dirbtų Lietuvai ir savo šeimoms. O dirbti tik tam, kad “turėtų teisę gyventi geriau” sovietmečio ir naujoji nomenklatūra, jie, tikėtina, niekada nepanorės.
Tuo labiau, kaip rodo mūsų pastebėjimai, žymiai daliai tos nomenklatūros tų pinigų savoms reikmėms nebereikia – jie arba jau kaupia anūkams ir proanūkams, arba rudens – žiemos – pavasario sezoną praleidžia vakarų kurortuose ir ten palieka sunkiai kuriamo mūsų šalies nacionalinio produkto dalį.
Tiesą sakant, tarp šių apie 110 tūkst. papildomų pensijų gavėjų yra dvi nedidelės grupės piliečių – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei daugiavaikės motinos, panaudojamos kaip priedanga, kuriems mes, piliečiai, privalome padėti ir juos gerbti. Bet tą reikėtų daryti pagarbiai, sutinkamai su Konstitucija per teisingai sutvarkytos senatvės ar invalidumo pensijas, nežeminant jų iškreiptai įformintomis išmokomis kartu su sovietmečio ir naująja nomenklatūra.
Labai apgalėtina, kad dabartiniai Konstitucinio Teismo teisėjai šitoje situacijoje rodo ypatinga nepagarba Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nors gauna didelį atlygį, o po 9 metų kadencijos visi jie tampa privilegijuotaisiais. Vietoj to, kad siūlyti būdą, kaip grąžinti į biudžetą neteisėtai gaunamos nuo 2003 metų jų kolegų finansinės privilegijas po sėkmingo sprendimo V.Adamkaus „šlepečių” byloje, buvo priimtas sprendimas, kad tų neteisėtų išmokų jiems mažinti negalima?!
Nepaprastai liūdna, kad ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nevykdo savo pagrindinės konstitucinės pareigos, numatytos Konstitucijos 134 str. ir neprižiūri (ar sąmoningai “nemato”), kad neteisėtai naudojamas valstybės biudžetas.
Antikonstitucinių privilegijų mastas veda mus prie politinio ir moralinio regreso – mes nesukūrėme ir nekuriame demokratinės pilietinės valstybės bei laisvos visuomenės, kurioje santykiai tarp piliečių būtų grindžiami tiesa, teisingumu ir meile. Būtent todėl socialinė atskirtis mūsų šalyje didžiausia visoje Europos Sąjungoje.
Materialinė atskirtis, kuri kuriama biudžetinių lėšų pagalba, vis didina ir žmogiškąją, moralinę atskirtį. Beveik tapo norma, kai sovietmečio – naujos nomenklatūros atstovai viešai nusikalstomai žemina piliečius, vadina juos šunauja, banditais, vagimis ir durniais. Nekalbant apie tai, kas daroma atokesnėse vietovėse tyliai, be įgarsinimo. Nė vienas iš tų veikėjų, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str. ir atitinkamu Baudžiamojo kodekso straipsniu, iki šiol nepatrauktas atsakomybėn.
Tas nebaudžiamumas vis didina “elito” įžūlumą su antivalstybinės nuostatos požymiais. Ryškiausiu šių laikų pavyzdžiu yra Vilniaus mero Šimašiaus veikla. Šis veikėjas be tardymo ir teismo D. Grybauskaitės sprendimu “atleistas” nuo baudžiamos atsakomybės taip vadinamoje Masiulio byloje daro viską, kad Lietuvos Respublikos sostinėje, Vilniuje, negalėtų po valstybės atkūrimo šimtmečio atsirasti viešoje vietoje, Lukiškių aikštėje, konstitucinis valstybės herbo – Vyčio simbolis. Prie progos verta pastebėti, kad nė vienas iš besikečiančių Lietuvos teritorijos okupantų neišdrįso sunaikinti istorinį, vienintelį Vilniuje Vyčio atvaizdą ant Aušros vartų. Nebent, Jums nepastebint, tą padarys Šimašius.
Pilieti Prezidente, manome, kad verta Jums įsisąmoninti ir tai, kad kaimyninėse ES šalyse - Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje nuo tokių sovietinio tipo privilegijų atsisakyta iškart po nepriklausomybės paskelbimo ir prie jų negrįžta. Be abejonės, kad ir kitos postkomunistinės šalys, dabartiniu metu priklausančios ES, pasielgė panašiai.
Vakarų, pasiturinčioje Europoje, irgi taupiai leidžiamos tautų biudžetines lėšos. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas po vienos ar dviejų kadencijų saugomas ir išlaikomas valstybės sąskaita tik vieno mėnesio bėgyje. Po to jis pats turi pasirūpinti savimi ir skirtingai nei pas mus, neturi jokių apartamentų ir būstinių, jokių mašinų, būriu patarėjų, padėjėjų, apsauginių ir vairuotojų, išlaikomų tautos sąskaitą. Tas pats kitose šalyse. Tai kyla klausimas, kodėl mes turime išlaikyti, pvz. multimilionerę D. Grybauskaitė? Ar dėl to, kad liko su sovietų okupantais net po Nepriklausomybės paskelbimo? Kad Lietuvą praskolina visiems laikams, siekdama naudos sau? Ar kad apdovanojo net Lietuvos tautos genocido vykdytoją?!
Gal šitos lėšas geriau būtų nukreipiamos skurstantiems vaikams, kuriems ji demonstravo nenuilstamą meilę? Tuo labiau, kad jos pavardė figūruoja paskelbtame spaudoje asmenų, įtariamų bendravimu su KGB, sąraše.
Tas pats ir su politinėms partijomis. Konstitucijoje, ant kurios Jus, padėjęs ranką, pilieti Prezidente, prisiekėt Tautai, irgi nėra nė mažiausios užuominos apie partijų išskirtinumą ir leidimą prabangiai jiems gyventi skurstančios Tautos sąskaita.
***
Pilieti Prezidente, Jūs ir mes esame Lietuvos Respublikos piliečiais ir turime vienodas teises. Jūs, nepriverstine valia, pareiškėt norą tapti šalies prezidentu, buvot išrinktas ir prisiekėt Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
Tokiu būdu Jūs įgijote didžiulius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos reikia vykdyti. Kaip prezidentui ir kaip vyrui.
Pilieti Prezidente, gerovės valstybė – tai ne tik 100 ml. eurų, kuriuos Jūs galimai rasite socialinėms reikmėms. Tai pirmiausia Konstitucijos ir įstatymų vykdymas, tai atitinkama pasitikėjimo atmosfera šalyje ir atviras bei nuoširdus dialogas su piliečiais, grindžiamas tiesa, teisingumu ir meile. Kito kelio demokratiniame pasaulyje kol kas nerasta. Jei Jums šis sveikos Lietuvos gyvensenos atgaivinimo kelias netinka - galite tapti paminėtos sistemos įkaitu ir bendrininku.
Linkiu Jums sėkmės ir tikiu, kad skirtingai nuo Jūsų pirmtakės, Jūsų aparato darbuotojos jau nesiųs piliečiams ir man atsakymų pagal D. Grybauskaitės klišes, kad neva su laiškų yra susipažindinta. Suprask, kad jos ne tik įregistravo laišką, bet ir kažkiek jį pavartė.
Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA
Ryšardui Maceikianec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2020-04-21 Nr. (1D-1359)-2D-2113 Į 2020-03-22 kreipimąsi

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI
Gerbiamasis Ryšard Maceikianec,
Su Jūsų 2020 m. kovo 22 d. kreipimusi, adresuotu Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, yra susipažinta.
Dėkojame už Jūsų išsakytą nuomonę kreipimesi keliamais klausimais. Kaip ir buvo paminėta atsakant į Jūsų 2020 m. sausio 4 d. kreipimąsi, mes vertiname kiekvieno piliečio išsakytą poziciją dėl teisės aktų nustatyto reguliavimo ir galimybių jam tobulinti. Kartu norime pažymėti, kad Jūsų minimos valstybinės pensijos (karių ir pareigūnų, teisėjų, mokslininkų, nukentėjusių asmenų, ypatingų nuopelnų Valstybei turinčių asmenų pensijos) yra viena iš sudedamųjų Lietuvos teisinės sistemos dalių. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nėra pasisakęs dėl tokių specialių socialinių garantijų nustatymo prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Pagarbiai,
Respublikos Prezidento patarėja Vida Petrylaitė


Tel. 8 706 64 056, el. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biudžetinė įstaiga S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius Tel. 8 706 64 154 Faks. 8 706 64 145 Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188609016

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com