…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Artėjant Seimo rinkimams Lietuvoje gimė dar viena politinė partija – „Lietuvos sąrašas“.
Partijos steigiamasis suvažiavimas surengtas ketvirtadienio popietę Simono Daukanto aikštėje, šalia Prezidentūros, Vilniuje. Nors tokiam susirinkimui, policijos pareigūnų teigimu, leidimas nebuvo gautas, pasak vieno iš partijos steigėjų, partijos pirminiku išrinkto Dariaus Kuolio, tai negali būti kliūtis žmonėms susirinkti viešose miesto erdvėse: „Koks įstatymas draudžia lietuviams susirinkti savo aikštėse? Šitos aikštės buvo kuriamos tam, kad lietuviai jose rinktųsi, būriuotųsi ir bendrautų. Čia susirinko draugų, bičiulių būrys tarnauti savo valstybei, savo respublikai, o jūs sakot, kad tai – nelegalu. Mes sakom, kad tai yra legalu ir labai gerai.“

Aikštėje susirinkus apie 50 žmonių, išrinktas partijos pirmininkas, taryba, pristatyti nariai, tarp kurių profesorius Antanas Kulakauskas, VU Istorijos fakulteto dekanas Zenonas Butkus, Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius, rašytojas Liudvikas Jakimavičius, eseistas, Paryžiuje gyvenantis Valdas Papievis, LRT tarybos narė Eglė Pranckūnienė ir kiti.
Naujai įkurtą partiją, pirmininko teigimu, tikimasi spėti įregistrituoti dar šiandien.

D.Kuolys: padėsim sukurti platesnę permainų bangą
D. Kuolys teigė, kad idėja steigti naują, netradicinę, partiją kilo iš visuomenės toje pačioje S.Daukanto aikštėje ir jos tikslas – „sudaryti galimybę žmonėms, kurie nesiveržia į valdžią, bet kurie būtų tinkami tarnauti ir dirbti Lietuvai tam tikru valstybės gydymo laikotarpiu. Čia susirinkę žmonės mano, kad šiandien mūsų valstybė serga, kad ji yra pernelyg korumpuota ir anonimiškai valdoma grupuočių, kurios neišryškėja, ir mes nelabai kartais suprantam, kas šiandien Lietuvą valdo. Mes manom, kad Lietuvos demokratija yra labai fiktyvi, o Sąjūdžio darbai nėra pabaigti. Taigi norim sudaryti galimybę žmonėms, kurie paliktų savo darbus ir būdami kompetentingi profesionalai įsipareigotų ateiti ir per ketverius metus sutvarkyti valstybę demokratiniais pagrindais bei atkurti civilizuotą respubliką. Ir tokius žmones mes remsim.“ 

Pasak jo, prie sąrašo kviečiami jungtis visi pritariantys pagrindinėms idėjoms, turintys „švarias biografijas“ bei „moralinį stuburą“: „Žmonės turi turėti švarias biografijas, kad jų negalėtų šantažuoti slaptosios tarnybos, turėti tvirtą stuburą, kad jų neperpirktų galios grupuotės. Taip pat norime siūlyti ir moralinę sutartį, kad sąrašo nariai įsipareigotų moralinį stuburą išlaikyti, įgyvendinti programą ir taip pat jei taptų pažeidžiami ar būtų pradėti šantažuoti, jie turėtų Seimą palikti.“
Paklaustas apie santykius su „Drąsos keliu“ ir jų atstovais, prieš kelias dienas paskelbusiais, kad kels kandidatus Seimo rinkimuose, D.Kuolys sakė, kad naujoji partija su jais nekonkuruos, veikiau priešingai – bendradarbiaus ir sieks „kad Lietuvos sąrašas taptų platesnis, stipresnis, kad padėtume kurti sąrašą ne vienos politinės partijos pagrindu. Kaip atskiras vienetas, kaip partija, mes į rinkimus neisim, mes tik padėsim sukurti platesnę permainų bangą.“

Skelbiama, kad pagrindiniai „Lietuvos sąrašo“ programos siekiai - sugrąžinti Lietuvos žmonėms pilietines galias ir atkurti tikrą savivaldą, įtvirtinti teisingumą kaip valstybės pamatą, užtikrinti žmogaus teises ir laisves, sudaryti sąlygas vidurinei klasei kurtis, rūpinantis smulkiuoju ir vidutiniu verslu, įveikiant socialinę atskirtį ir skurdą, paversti Lietuvą šalimi, kurioje jaunimas norėtų gyventi ir kurti, padėti pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei.
Pagal įstatymą, politinei partijai įsteigti būtina, kad ji turėtų ne mažiau kaip 1 tūkst. steigėjų. Šie savo ar savo atstovų suvažiavime (susirinkime) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus.
Partijos steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kiti būtini dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai. Ministerija per 30 dienų turi patikrinti jai pateiktus dokumentus ir surašyti išvadą, ar galima partiją registruoti juridinių asmenų registre.
Šiuo metu Lietuvoje registruotos 43 politinės parti jos.

www.bernardinai.lt, 2012.07.05 d.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com