…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

2012 metais kovo mėnesio 25 dieną įvykusiame posėdyje atnaujinta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės - Karalystės konferencija nutarė kreiptis į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių žmones su šiuo pareiškimu.

       - Remdamiesi 1905, 1917 ir 1918 metų Vilniaus Seimo, Konferencijos ir Tarybos nutarimais įsteigia Vykdomąją Tarybą (Organizacinį Komitetą) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-Karalystės įgyvendinimui.

-Visus gyvenančius istorinėse LDK žemėse kviečiame atvykti į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Karalystės Tarybos narių atnaujinimo susirinkimą, įvyksiantį 2012 m. rugsėjo mėn. 22 d., 12:00 val., Jotvingių – Prūsų sodyboje, Ožkiniuose – Šilainėje šalia Punsko miestelio, Lenkijoje.

- Įgyvendinimas vykdomas remiantis „Visuomenės ir Valstybės Pagrindu”, kuris nuolat tobulinamas; priedas Nr. 5 (nuorašas, 28 lapai).
 
Pridedama:

1. 1905 m. spalio 22d. (Lapkričio 4d.) „Memorandumas”, (nuorašas, 1 lapas).
2. 1905 m. spalio 29d. (Lapkričio 11 d.) „Atsišaukimas į lietuvių tautą”, (nuorašas, 1 lapas).
3. 1905 m. lapkričio 21-22 d. (Gruodžio 4-5) Vilniaus Didžiojo Seimo priimtų nutarimų priedai (nuorašai) Nr.1-13, (nuorašas,18 lapų).
4. 1918 m. lapkričio 16 d. „Prūsų Lietuvos tautinės komisijos atsišaukimas”, (nuorašas, 1 lapas).


Pasirašo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai:

Petras Cidzikas, Aivaras Lileika, Milvydas Juškauskas, Vincentas Sakas, Dalė Petraitienė, Valentinas Grumbinas, Vaidas Lekstutis, Violeta Sirvydytė, Aidas Birgėla, Vaidenis Čapskis, Algimantas Sakalauskas, Vladas Motieka, Artūras Gotautas, Eglė Žaltauskienė, Vytautas Žaltauskas, Vaidas Želvys, Giedrius Litvinas.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com