…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Rok 2013, ogłoszony przez Sejm RL Rokiem Kraju Kłajpedzkiego,  rozpoczął się szeregiem uroczystości i koncertów, poświęconych 90. rocznicy przyłączenia Kłajpedy do Litwy.

Zdaniem krajowych historyków, skoordynowane działania litewskich działaczy w Kłajpedzie z politycznym i wojskowym poparciem z Litwy oraz wysiłkiem dyplomatów, związane z przejęciem Kłajpedy, stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Litwy XX wieku. W ocenie wojskowych - operacja w dniach 9 – 15 stycznia 1923 roku z udziałem wojska, które przejęło terytoria i zmusiło żołnierzy francuskich do poddania się – należy do najbardziej udanych akcji wojska litewskiego.  W jej wyniku mocarstwa zachodnie zgodziły się odstąpić okręg kłajpedzki Litwie, obwarowując tą decyzję gwarancjami dla ludności niemieckiej.

 

Po ponad roku od powyższych wydarzeń doszło w dniu 8 maja 1924 roku do podpisania Konwencji Kłajpedzkiej między Litwą a mocarstwami sprzymierzonymi (Wielką Brytanią, Francją, Włochami i Japonią).  Według umowy okręg Kłajpedy należał do Litwy na zasadach autonomii prawnej, sądowej, administracyjnej i finansowo-podatkowej.

W warunkach, kiedy dwie historyczne stolicy Litwy – Troki i Wilno – zostały siłą zajęte przez oddziały Żeligowskiego i włączone w skład Polski – przyłączenie Kłajpedy do Litwy miało niezwykle ważne znaczenie dla utrzymania i umacniania państwowości, gwarantując dostęp do morza i nieskrępowaną swobodę kontaktów ze światem.

Z okazji 90. rocznicy przyłączenia Kłajpedy do Litwy dziś w Wilnie w Klubie Oficerów odbyło się uroczyste spotkanie,  w czasie którego wystąpili historycy, potomkowie uczestników tamtych historycznych wydarzeń, a jeden z najstarszych męskich chórów „Aidas” pod kierunkiem Tadasa Šumskasa przedstawił wiązankę pieśni patriotycznych.

Na zdjęciu: występuje chór „Aidas”.

Film:


Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com