…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Dziś na Uniwersytecie Wileńskim rozpoczęła obrady dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona 425 rocznicy zatwierdzenia Trzeciego Statutu Litewskiego z udziałem naukowców krajowych oraz z Białorusi, Polski i Ukrainy.

Program obrad, mimo iż konferencja  jest poświęcona Trzeciemu Statutowi, wybiega  poza tytułowy temat, obejmując szeroki zakres badań i poglądów naukowców z terenów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski ze swoją specyfiką oraz kolorytem ocen. Takim przykładem mogą być referaty dr Dmytro Vashchuka z Ukrainy na temat systemu prawnego ziem ukraińskich WKL w II połowie XV w. do lat trzydziestych XVI wieku oraz dr Vasila Voronina z Białorusi, dotyczący terminologii, określającej pojęcie państwa w WKL w XIV – XVI w.

Konferencja stanowi potwierdzenie, iż Uniwersytet Wileński pozostaje nadal centralnym ośrodkiem naukowych badań i promocji Statutów Litewskich, które stanowią historyczny wzór, świadczący o zapobiegliwej trosce ówczesnych władców i elit politycznych o umacnianie państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W trakcie obrad konferencji w Białej Sali Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego została otwarta wystawa, poświęcona badaniom na Uniwersytecie Wileńskim nad Statutami Litewskimi, zaznaczająca zasługi w powyższym temacie Joachima Lelewela, Ignasa Danilavičiusa, Józefa Jaroszewicza, Konstantinasa Jablonskisa, Juliusza Bardacha, Stefana Ehrenkrentza i innych. Wystawa jest poświęcona prof. Stanislovasu Lazutce (1923 – 2009) jednemu z wybitnych badaczy Pierwszego Statutu Litewskiego. Otwarcia wystawy dokonała inicjator zwołania konferencji, uczennica i współpracowniczka S. Lazutki - prof. dr. Irena Valikonytė.

Na zdjęciu: otwarcie wystawy z udziałem uczestników konferencji, z prawa na lewo dziekan wydziału prawa prof. dr Rimvydas Petrauskas, prof. dr. Irena Valikonytė, dyrektor Biblioteki do spraw informacji i zabytków kultury dr Marija Prokopčik.

Film:

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com