…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

2015 12 21 d. Vilnius
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui Gerb. Romui Valentukevičiui

Prašymas

2012-06-05 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nustatė, kad Vilniaus rajono merė Marija Rekst grubiai pažeidė tarnybinę etiką, įdarbindama administracijos direktorės pareigoms sesers dukterį  Liuciną Kotlovską.

Remiantis 2000 m. sausio11 d. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524, prašau suteikti informaciją, kodėl šis sprendimas iki šiol nėra vykdomas.


Ryšard Maceikianec, Lietuvos Respublikos pilietis

PS. Laiškas siunčiamas ir tradiciniu paštu.

Atsakymas

VYRIAUSIOJI TARNYBINES ETIKOS KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 43 96, faks. (8 5) 261 08 67
ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., .http://www.vtek.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas registre, kodas 188736355

Ryšardui Maceikianecui           '                                 '                    2016-01-20 S-89-(2.5)
Vilnius                                                                                        Į 2015-12-21

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau - Komisija) gavo Jūsų 2015 m. gruodžio 21 d. prašymą pateikti informaciją. Šiame rašte nurodėte, kad 2012 m. birželio 5 d. Komisija nustatė, kad Vilniaus rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) mere Marija Rekst pažeidė tarnybinę etiką, įdarbindama Savivaldybės administracijos direktorės pareigoms sesers dukterį Liuciną Kotlovską. Klausėte, kodėl šis sprendimas iki šiol nėra vykdomas. Atsižvelgę į tai, Komisijos kompetencijos ribose teikiame išsamų atsakymą.

Komisija, atlikusi tyrimą pagal tuo metu galiojusius Komisijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, 2012 m. birželio 5 d. sprendime Nr. KS-64 „Dėl Marijos Rekst" nustatė, kad M. Rekst 2009-2012 metais tiesiogiai dalyvavo sprendžiant savo dukterėčios L. Kotlovskos tarnybos eigos klausimus: tvirtino algos koeficientą bei priemoką, komandiravo ją į užsienio šalis (apmokant komandiruočių išlaidas), mokymus, seminarus, suteikdavo kasmetines atostogas, skirdavo įvairių Savivaldybės komisijų nare ir pan. Komisija konstatavo, kad M. Rekst interesų konfliktas kilo iš jos sesers - artimo asmens - privataus intereso, kad pastarosios dukra L. Kotlovską Savivaldybėje turėtų gerai apmokamą darbą, užtikrintas karjeros galimybes, bei lūkesčių, kad dukros tarnybos Savivaldybėje klausimai bus sprendžiami kuo palankiau. Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė, kad M. Rekst pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o šiam iškilus - nusišalinti. Dėl to, M. Rekst atsirado teisinės pasekmės, numatytos Įstatymo 15 straipsnyje, t. y. vienus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negalėjo būti skatinama, skiriama j aukštesnes pareigas, o tarnybos santykiams pasibaigus bet kuriais pagrindais, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negalėjo būti priimama į valstybinę tarnybą. Minėtą Komisijos sprendimą paliko galioti ir Vilniaus apygardos administracinis teismas (2012 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 1-3799-562/2012).

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio l dalies 10 punktu, Komisija pateikė rekomendaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje imtis priemonių išspręsti susidariusią nuolatinio interesų konflikto situaciją.

Vyriausybės atstovas reaguodamas į Komisjos rekomendaciją, informavo, kad pateikė siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybai tobulinti esamą teisinį reglamentavimą. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės taryba 2012 m. liepos 20 d. priėmė sprendimą Nr. T3-318, kuriuo papildė Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą nuostatomis, reglamentuojančiomis Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo (-ų) atostogų suteikimo, pavadavimo ligos metu ir siuntimo į komandiruotes tvarką bei patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų) atostogų suteikimo, Administracijos direktoriaus pavadavimo tvarkos aprašą. Tokiu būdu, Komisijos nuomone, nuolatinio interesų konflikto situacija M. Rekst tarnybinėje veikloje, buvo suvaldyta.

Vyriausybės atstovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pagal tuo metu galiojusius teisės aktus Savivaldybės meras yra Savivaldybės vadovas, renkamas savivaldybės tarybos kadencijai slaptu balsavimu, o Savivaldybės administracijos direktorius - valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas, skiriamas savivaldybės tarybos politinio pasitikėjimo pagrindu, todėl Vyriausybės atstovas neturi teisės siūlyti savivaldybės tarybai atleisti šias pareigas užimančius asmenis iš pareigų.

Jūsų rašto nagrinėjimo metu Komisija nustatė, kad po 2015 m. kovo l d. vykusių tiesioginių mero rinkimų mero pareigas eina M. Rekst, o nuo 2015 m. balandžio 17 d. administracijos direktore vėl paskirta L. Kotlovska. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 21 straipsnio l dalimi, Komisija savo iniciatyva nusprendė pradėti tyrimą dėl M. Rekst elgesio - jai galimai vėl tiesiogiai dalyvaujant dukterėčios įdarbinimo procedūrose (teikiant Savivaldybės tarybai jos kandidatūrą, išleidžiant atitinkamus įgyvendinamuosius įsakymus ir pan.) ir galimai sprendžiant kitus L. Kotlovskos tarnybos eigos klausimus - atitikties Įstatymo nuostatoms.

Pagarbiai,
Komisijos pirmininkas                                                                    Romas Valentukevičius

Ieva Bučinskienė, 8 64717612 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com