…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Jano Karlovičiaus atminimo šventė Subartonyse Drukuj
Autor: Kompozitorius Anatolijus Lapinskas   
Wtorek, 25 października 2011

Spalio 21 dieną Subartonių kaime, šalia Merkinės, Varėnos rajone buvo surengta Subartonyse gimusio žymaus kalbininko, etnologo, polonisto ir lituanisto, visuomenės veikėjo Jano Karlovičiaus (1836-1903) atminimo šventė, skirta jo gimimo 175-osioms metinėms. Jos metu buvo atidengtas J.Karlovičiui skirtas paminklas – iš medžio išdrožta stela su užrašais lietuvių ir lenkų kalbomis. 

Subartonys – tai tas pats kaimas, kur gimė lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius, tokiu būdu Subartonys gali didžiuotis dviem įžymiais savo žmonėmis. J.Karlovičius žinomas kaip vieno didžiausių lenkų kalbos žodyno, studijų apie lietuvių kalbą autorius. Jo gyvenimas ir veikla – puikus pagarbaus požiūrio į lietuvių tautą, kalbą ir kultūrą pavyzdys.

Gimęs Subartonyse, J.Karlovičius mokėsi Vilniuje, Maskvoje, Paryžiuje, turėjęs dvarą kitoje nei gimtinė vietoje – Višniave, 100 km į rytus nuo Vilniaus, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, J.Karlovičius ten visą dešimtmetį gyveno, rinko lietuvių tautosaką, domėjosi etnografine buitimi, taip pat dirbo ir lenkų kalbos tyrinėjimo darbus. Spalvinga jo gyvenimo ir muzikinė pusė: Vilniuje mokėsi groti fortepijonu ir violončele, griežė Maskvos universiteto simfoniniame orkestre, aprašė daugelį nežinomų muzikos instrumentų, Varšuvoje įsteigė su Vilniumi susijusio lenkų kompozitoriaus S.Moniuškos kūrybos tyrinėjimo sekciją. Jo sūnus – žymus lenkų kompozitorius Mečislovas Karlovičius.

Paminklą J.Karlovičiui sukūrė liaudies meistras iš Druskininkų Antanas Česnulis. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo, Varėnos rajono vicemeras Vidas Mikalauskas, Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona, Lenkų instituto Vilniuje direktorė Malgožata Kasner.

Vakaronės metu šių eilučių autorius pristatė kalbininko J.Karlovičiaus sūnaus kompozitoriaus Mečislovo Karlovičiaus pasaulinės reikšmės kūrinį „Lietuvišką rapsodiją“, kurioje skamba ir dzūkiškų dainų melodijos. Jas atpažino ir Subartonių bendruomenės žmonės.

Renginio rėmėjai: Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Lenkų institutas Vilniuje, Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, Varėnos rajono savivaldybė.
  
Saulės nutvieksta popietė Subartonyse tapo gražia lietuvių ir lenkų tautų istorinio ir kultūrinio bendrumo paminėjimo švente.

Nuotraukose: paminklas Janui Karlovičiui Subartonių kaime; atminimo šventės svečiai.