Dziś zebrani w Jonawie na swojej partyjnej konferencji członkowie Litewskiego Związku Socjaldemokratów  pod przewodnictwem prezesa Arvydasa Akstinavičiusa rozpatrzyli i zaaprobowali program partii i kierunki działania na najbliższe lata i w dalszej perspektywie, niezwykle krytycznie oceniając rządy A. Brazauskasa, G. Kirkilasa oraz poczynania obecnych władz.

Zdaniem zebranych - brak ukierunkowanej propaństwowej polityki, nie przestrzeganie Konstytucji,  korupcja, dalsze pogłębianie się podziałów między grupami ludności, bezczynność instytucji i służb, zobowiązanych zabezpieczyć bezpieczeństwo państwa oraz jej obywateli -  podmywają fundamenty państwowości.

 Natomiast nastawienie rządzących partii i prezydent Dali Grybauskaitė na finansowanie z budżetu państwa wyłącznie sejmowych partii, uniemożliwia zaistnienie nowych sił politycznych i doprowadzenie do zmiany skorumpowanych rządów i polityków.

 W programie wyborczym partii znalazły też miejsce postulaty, wynikające z aktualnych wydarzeń na Ziemi Wileńskie, a dotyczące obywatelskiego wychowania, oświaty i kultury.

Na zdjęciu: na sali obrad konferencji przemawia Arvydas Akstinavičius.