…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Tarp didelio skaičiaus mūsų sostinės gyventojų tikrieji vilniečiai, dar prisimenantys tarpukario laikotarpį, šiandien sudaro labai menką dalį. Tačiau jie yra savotiškas kamertonas, tonas, pagal kurį reikėtų vertinti mūsų sumanymų ir veiksmų Vilniaus labui grynumą, tinkamą istorijos ir dabarties santykį, kad nepasimestume ir neklaidžiotume pasidavę žmogiškosioms silpnybėms ir skubotam vidutiniškumui. Kad turtinga ir sudėtinga Lietuvos bei Vilniaus istorija ateinančioms kartoms būtų kelrodis ir įkvėpimo šaltinis naujomis būsimos Europos ir pasaulio sąlygomis.

Tokiems vilniečiams, be abejo, priklauso Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Lietuvos architektė, daugelio žinomų architektūros projektų autorė, tremtinė, Konstantino Stašio, ilgamečio Vilniaus lietuvių laikinojo komiteto Lenkijos okupuotame Vilniuje pirmininko ir atgautos sostinės burmistro, vaikaitė. Ji atstovauja vis rečiau sutinkamoms intelektualioms asmenybėms, kurioms būdinga visapusė ir gili erudicija, dalyvavimas visuomenės gyvenime, žodžių ir darbų vienovė, bendros atsakomybės už šalies ir pasaulio likimą jausmas.

Pagaliau Latvija jai tokia pat brangi kaip ir Lietuva, taip pat ir dėl šeimos ryšių – Konstantino Stašio žmona Zuzana Alunans-Stašienė buvo kilusi iš Latvijos, gimusi Latvijos teatro pradininko Adolfo Alunano šeimoje.

Kad jos artimiausių asmenų gyvenimo dalykas ir pasišventimas Lietuvai išliktų būsimų kartų atmintyje, Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė 2010m. išleido K. Stašiui skirtą albumą 130-ųjų jo gimimo metinių proga, 2012 m. lietuvių ir latvių kalbomis pateikė apybraižą apie Zuzaną Alunans-Stašienę, 2016 m. parengė spaudai ir išleido išsamius ir nepaprastai įdomius savo tėvo Antano Juknevičiaus atsiminimus.

Žemiau iš pradžių pateikiame du pokalbius su Dainora Juchnevičiūte-Vaivadiene.  Vienas iš jų – apie K. Stašį, vilniečius ir Vilnių. Antras – tai pasakojimas apie K. Stašio ir jo šeimos su mūsų pašnekove tremtį Gulago lageriuose.

Nuotraukose: D. Juchnevičiūtė-Vaivadienė, K. Stašys, šeima

Vaizdo filmas: pokalbiai su D. Juchnevičiūte-Vaivadiene

Muzika: M.K.Čiurlionis Preliudas d-moll VL 239

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com