Gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovė Birutė Burauskaitė: „KGB savanoris A.Paulauskas vadovaus Lietuvos nacionaliniam saugumui? O, Dieve?“
Gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovei Birutei Burauskaitei žinia apie tai, kad savanoris į kadrinę KGB tarnybą Artūras Paulauskas, išgarsėjęs dar ir tuo, kad būdamas Seimo pirmininku, įstatymus galimai pardavinėjo už suinteresuotų verslininkų milijonus, vadovaus Seimo nacionalinio saugumo komitetui, sukėlė šoką. Ji atsakė į LL klausimus:
- Kaip vertinate faktą, kad naujasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Paulauskas į kadrinę KGB tarnybą nebuvo priimtas tik dėl sveikatos, o vėliau dirbo LKP CK skyriuje, kuris ir kontroliavo KGB darbą Lietuvoje?
– Na žinote, įstatymas tampa bejėgis tada, kai atsiranda moralinis klausimas. A.Paulausko bendradarbiavimą su KGB būtų labai sunku įrodyti, nes jis tik pareiškė norą.

- Tačiau jis dirbo CK skyriuje, kuris ir vadovavo KGB, instruktoriumi? Juk KGB ir atsiskaitė A.Paulauskui, tai kad galima sakyti, kad jis ne bendradarbiavo, bet vadovavo KGB?
- Matote, aš manau, kad yra svarbu tiesiog skelbti visą šią medžiagą. Buvo toks dalykas, kad jeigu pareigūnas, nesvarbu, kur dirbęs iki tol ir nesvarbu, ar jis buvo vienoks ar kitoks KGB bendradarbis, nueidavo dirbti į CK, tai visa medžiaga (apie jo bendradarbiavimą – aut. Pastaba) būdavo sunaikinama.

- Tai, matyt, visa medžiaga apie A.Paulausko bendradarbiavimą su KGB taip pat sunaikinta?
- Gali būti likę kažkokie antriniai dokumentai, nes tarp skyrių vyko susirašinėjimas, tačiau tų dokumentų kopijos, kurios cirkuliavo tarp CK skyrių, tai mažiausiai apie juos žino tie išlikę KGB darbuotojai. Paprastai savo buvusią agentūrą arba kitaip bendradarbiavusius su KGB jie nuramina, kad nėra tų dokumentų, nes jie buvo evakuoti arba sunaikinti ir t.t. Mes jau ne pirmą kartą įsitikiname, kad tie bendradarbiai, jeigu jiems užkliūna jų pavardžių viešinimas, eina pas savo buvusius operatyvinius viršininkus. Iš vienos pusės, tai lyg ir išduoda, kad tie santykiai buvo ir gana glaudūs, ir tai mūsų nedžiugina, kad ta struktūra kažkokius rudimentus paliko ir jie nėra visiškai suirę.

- Tačiau, kad KGB savanoris vadovauja Lietuvos nacionaliniam saugumui, tai man trūksta žodžių.
- Jis gal vadovauja ne visam komitetui, tik kai kurioms funkcijoms?

- Ne, A.Paulauskas yra Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas.
- Jis dabar paskirtas? O, Dieve, aš kažkaip nutolau nuo tų visų dalykų ir nežinojau, kas kuo tapo. Tai štai kaip. Man užkliuvo A.Paulausko žodžiai, kai dabar per televiziją rodo jo žodžius, 1991 m. įvykius, ir A.Paulauskas sako, kad „susiformavo organizuotas nusikalstamumas“. Ne tada šis nusikaltimas susiformavo ir net KGB dokumentuose kalbama apie tai. Ir jie stebėjo tuos nusikaltėlius. Visokios organizuotos grupuotės iš pradžių buvo pogrindyje, paskui reiškėsi atviriau. Todėl ir kaip prokuroras, ir kaip teisininkas, A.Paulauskas tiesiog sako netiesą.

- Ar gali būti, kad tai KGB ir sukūrė A.Paulausko legendą – kad jis neva labai kietas kovotojas su mafija, nes pats kaltino Dekanidzę ir Henriką Daktarą?
- Man aišku, kad tose bylose A.Paulauskas sau krovėsi politinį kapitalą.

http://human-rights-lithuania.org
/wordpress/?p=1734, 2013.01.08 d.