…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Wczoraj w Sejmie RL odbyła się międzynarodowa konferencja, uczestnicy której dyskutowali nad tematem antyfaszystowskiej rezystencji oraz prób faszystowskich nacystów powołania narodowych formacje SS w krajach bałtyckich w latach 1941 – 1944.
W konferencji udział wzięli naukowcy z Litwy, Białorusi, Estonii i Łotwy.  Był też ogłoszony referat prof. Ryszarda Kaczmarka z Polski, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w dyskusji.

O ile na Litwie faszyści nie zdołali powołać powyższej formacji, w innych krajach europejskich takie jednostki działały u boku niemieckich. Specyfiką krajów bałtyckich był fakt zaistnienia okupacji sowieckiej ze wszystkimi jej konsekwencjami,  która poprzedziła okupację faszystowskich Niemiec.  Dlatego też z faszystowskim „wyzwoleniem” po sowieckich prześladowaniach i wywózkach, wiązano nadzieję na obronę przed Sowietami oraz odzyskanie niepodległego bytu państwowego.

Naukowcy – referenci konferencji, podjęli się więc tematu trudnego, niewystarczająco  zbadanego, dokonującego wyłomu w ugruntowanych stereotypowych opiniach sowieckiej historiografii, a dlatego szczególnie interesującego  i nieodzownego  do poznania pełnej  prawdy historycznej.

Na zdjęciach: przemawia dr Indrek Paavle z Estonii; dr Uldis Neiburgs z Łotwy i Galina Jakowlewa z Białorusi.

Film: fragment referatu Galiny Jakowlewej.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com