…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Wczoraj w Sejmie RL odbyła się międzynarodowa konferencja, uczestnicy której dyskutowali nad tematem antyfaszystowskiej rezystencji oraz prób faszystowskich nacystów powołania narodowych formacje SS w krajach bałtyckich w latach 1941 – 1944.
W konferencji udział wzięli naukowcy z Litwy, Białorusi, Estonii i Łotwy.  Był też ogłoszony referat prof. Ryszarda Kaczmarka z Polski, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w dyskusji.

O ile na Litwie faszyści nie zdołali powołać powyższej formacji, w innych krajach europejskich takie jednostki działały u boku niemieckich. Specyfiką krajów bałtyckich był fakt zaistnienia okupacji sowieckiej ze wszystkimi jej konsekwencjami,  która poprzedziła okupację faszystowskich Niemiec.  Dlatego też z faszystowskim „wyzwoleniem” po sowieckich prześladowaniach i wywózkach, wiązano nadzieję na obronę przed Sowietami oraz odzyskanie niepodległego bytu państwowego.

Naukowcy – referenci konferencji, podjęli się więc tematu trudnego, niewystarczająco  zbadanego, dokonującego wyłomu w ugruntowanych stereotypowych opiniach sowieckiej historiografii, a dlatego szczególnie interesującego  i nieodzownego  do poznania pełnej  prawdy historycznej.

Na zdjęciach: przemawia dr Indrek Paavle z Estonii; dr Uldis Neiburgs z Łotwy i Galina Jakowlewa z Białorusi.

Film: fragment referatu Galiny Jakowlewej.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com