…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

WILNIANIE ZASŁUŻENI DLA LITWY, POLSKI, EUROPY I ŚWIATA

(1876 - 1940)

Pułkownik, ur. w r. 1876 w Jaworowie na Ziemi Wileńskiej. Pochodzi z dawno osiadłej tam rodziny ziemiańskiej.

Po uzyskaniu matury w Piotrogrodzie, kształcił sięw szkole wojskowej w Kazaniu, następnie zaś w Akademii Wojskowej w Piotrogrodzie

Służył w armii rosyjskiej do czasu przewrotu bolszewickiego, biorąc udział w wojnach chińskiej i japońskiej (przy oblężeniu Portu Artura)

W armii rosyjskiej w stopniu pułkownika był dowódcą pułku Strzelców syberyjskich. Przy wybuchu rewolucji porzucił wojsko i udał się w strony rodzinne, a stamtąd w r. 1918 uciekł przed prześladowaniem Niemców do Kijowa.a następnie na Kubań do organizacyj wojskowych generała Żeligowskiego.

Tam otrzymał rozkaz udania się na Syberię w roli dowódcy sił zbrojnych polskich na Wschodzie. Do miejsca jednakże nie dotarł i dostał się do niewoli tureckiej w Pietrowsku.Turcy odstawili go do neutralnej wówczas Odessy, skąd wraz ze Stanisławem Zielińskim, czł. Komitetu Narodowego udał się na wezwanie generała Hallera do Paryża i tam otrzymał nominację dowódcy V p. strzelców Armii Polskiej (szóstej armii Koalicji). W r. 1919 powrócił do kraju.

Objął dowództwo łódzkiego pułku , a w r. 1920 został mianowany dowódcą II-ej brygady litewsko-białoruskiej dywizji.

W czasie najazdu bolszewickiego bronił Warszawy na stanowisku dowodzącego 21-ą brygadą piechoty.

Po zajęciu Wilna wraz z pułkiem kowieńskim przybył z pomocą gen. Żeligowskiemu, został następnie dyrektorem departamentu aprowizacji i członkiem tymczasowej rządzącej Komisji Litwy Środkowej.

Na tym stanowisku wszedł jako poseł do Sejmu Wileńskiego, a po zlikwidowaniu sprawy Litwy Środkowej jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego „ Piasta” został wybrany na posła do Sejmu z okręgu 63. Sejmie pracował w Komisjach: Wojskowej, Reform rolnych i in.

Na terenie swego okręgu był członkiem wydz. pow. Sejmiku wileńsko -trockiego, prezesem zarz. Współdz kredytowej w Małych Solecznikach, czł. Rady naprawy ustroju rolnego w wojew. Nowogródzkim. Aresztowany przez okupanta sowieckiego w końcu września 1939 roku. Zamordowany w Katyniu.

Nasz Czas
 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com