…Komuniści, jeszcze z doświadczenia wojny domowej wiedzą, że niczym tak się nie przyciąga i nie wiąże ze sobą nacjonalizmu, jak popieraniem jego nienawiści do innego narodu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Rietavas, 2013.09.13 d.
Draugija „Motulės delnuos“ dirba penkti metai. Jos tikslai: analizuoti, skleisti informaciją apie daugiavaikes šeimas ir Jų problemas, atstovauti ir ginti daugiavaikes šeimas, o ypač Mamas, dorai išauginusias 5 ir daugiau vaikų, valstybinėse institucijose bei organizacijose, teikti socialinę bei dvasinę paramą ne tik Rietavo savivaldybėje, bet ir kituose rajonuose gyvenančioms daugiavaikėms Mamoms. Propaguojame daugiavaikių šeimų, dorai auginančių vaikus pavyzdį. Nerimą kelia netinkamas valstybinių įstaigų požiūris į daugiavaikes Mamas, dorai išauginusias 5 – 6 vaikus, nuvertinamas Jų atsakingas ir pasiaukojantis darbas.

Statistikos departamento informacija apie tokių Mamų skaičių kelia abejonių, mūsų supratimu, visiškai neatitinka realybės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi klaidinga Statistikos departamento informacija, klaidingai pateikia net kelis kartus viršijantį reikalingą lėšų kiekį. Tokiu atveju  LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetai atsisako pateikti įstatymo dėl II-ojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo daugiavaikėms Mamoms, dorai išauginusioms 5-6 vaikus, svarstymui, dėl esą per didelės finansinės naštos.

Kreipėmės į  Gerb. Ministrę Algimantą Pabedinskienę įvertinti esamą padėtį. Teisingai įvertinus padėtį, nebūtų kliūčių Seimui vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, pagal 2008.11.06 priimtą įstatymą mokėti II-ojo laipsnio valstybines pensijas daugiavaikėms Mamoms, dorai išauginusioms 5-6 vaikus.

Pateikėme turimą informaciją, apie daugiavaikių Mamų skaičių keliais variantais.

Tikslių skaičių Soc. apsaugos ir darbo ministerija neturi, todėl priskaičiuojamos milžiniškos sumos pinigų. Mūsų žiniomis tokių Mamų gali būti tik apie 4-5 tūkst., vietoj Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje deklaruojamų 19492, pagal statistikos departamento pateiktą informaciją.  Statistikos departamentas kelia didelį susirūpinimą dėl pateiktų duomenų.

Pasiteiravus, kodėl tik viena institucija skiria, moka ir kontroliuoja valstybinių pensijų skyrimą, buvo atsakyta:“ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr.1294 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr.255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008, Nr.142-5642) nuostatomis, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, valstybines našlių ir našlaičių pensijas, taip pat personalines pensijas nuo 2009 m. gegužės 1 d. moka VSDF administravimo įstaiga – VSDF valdybos Vilniaus skyrius (Laisvės pr. 28, Vilnius).

Neatsakė į klausimą ir kiek yra personalinių pensijų gavėjų ir kokios sumos jiems išmokamos. Daugiavaikės mamos, dorai išauginusios 5-6 vaikus, dauguma  gauna tik dalines pensijas neturėdamos 30-ies metų darbo stažo. Daugiavaikėms mamoms, kai buvo du kartus padidintas privalomasis darbo stažas po 1995.01.01,    gaunamos pajamos nesudaro sąlygų net normaliai išgyventi.

Prioritetu Finansų ministras Gerb. R. Šadžius akcentuoja sumažintų pensijų grąžinimą, bet daugiavaikėms mamoms, dorai išauginusioms 5-6 vaikus , nebuvo sumažintos, nes daugumos nesiekė 650 lt.

Mūsų daugiavaikių Mamų, dorai išauginusių 5-6 vaikus, pensijos yra tik vaistams ir paprastam maistui, nors mūsų vaikai į Valstybės biudžetą įneša nemažai pajamų. Mes, Mamos, nors ir puikiai sutariame su vaikais, nenorime imti iš jų siūlomos materialinės paramos- jie patys kuria savus gyvenimus bei augina vaikus. Be to mes vaikams kraičių nesukrovė ir išleido plikom rankom.

Turėdamos saugesnę socialinę padėtį galėtume drąsiai sakyti; „Mumis rūpinasi ne tik vaikai, bet ir Tėvynė, kuriai padovanojome savo atžalas“.

Pagarbiai, Draugijos „Motulės delnuos“ pirmininkė Veronika Vasiliauskienė.

Nuotraukoje: Veronika Vasiliauskienė (foto "Respublika").

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com