Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników 6 marca br. w Sejmie RL z inicjatywy  Klubu Sygnatariuszy Aktu Niepodległości i Akademii Nauk Litwy odbyła się część pierwsza konferencji „25 metai laisvės. Patirtis ir perspektyvos“ (25 lat wolności. Doświadczenia I perspektywy), w której wzięli udział krajowi działacze i politycy.
10 marca w Sejmie RL odbyła się druga część tej konferencji z udziałem krajowych działaczy, a także z Białorusi, Estonii, Gruzji, Łotwy, Polski i Ukrainy. Część wystąpień uczestników  konferencji w ramach naszych możliwości technicznych, zamieszczamy poniżej.

Najsłabiej, naszym zdaniem, została naświetlona myśl, zawarta w części drugiej tytułu konferencji – o perspektywach rozwoju naszego kraju, ograniczając się do stwierdzenia, iż dobrze jest, jak jest i że jeszcze jesteśmy, bądź twierdząc o marginalizacji znaczenia Europy i przemieszczaniu się centrum światowego rozwoju do Azji. Chociaż widocznie każdemu jest jasne, iż nasze państwo i społeczeństwo niszczy wewnętrzna choroba – nieprzestrzeganie i jawne łamanie Konstytucji, niespotykane w skali Unii Europejskiej podziały społeczne, oparte na antykonstytucyjnych przywilejach,  ignorancja obywateli i ich postulatów oraz objęcie podstawowych stanowisk w państwie przez osoby, wywodzące się z sowiecko – partyjnej nomenklatury z okresu sowieckiej okupacji.

Zupełnie nie zastanawiano się i nawet nie próbowano rozwinąć dyskusji nad niezwykle ważnym pomysłem, bodajże przed rokiem zgłoszonym przez prezydenta Łotwy o potrzebie, wobec współczesnych zagrożeń, pogłębiania integracji trzech krajów bałtyckich aż do powołania wspólnych struktur państwowych, co szczególnie korzystne byłoby dla naszego kraju, znajdującego się w stadium galopującej korupcji politycznej, urzędniczej i finansowej. Jak nam się zdaje, powołanie eksperymentalnie na początku wspólnego dla przykładu ministerstwa ochrony środowiska, z myślą o kolejnych etapach integracji, aż do konfederacji czy federacji krajów bałtyckich, nie tylko sprzyjałoby rozwojowi naszych trzech krajów, ale też pozwalałoby Białorusi grawitować w naszym kierunku. Na pewno leżałoby to też w interesie Unii Europejskiej i NATO.

Niestety, jesteśmy zdania, iż twierdzenie, że dobrze jest, jak jest – nie stanowi perspektywy. Taka „perspektywa” jest dobra tylko dla tych, co są u władzy i żyją w dostatku  kosztem społeczeństwa.  Możemy tylko ubolewać, iż zmarnowano kolejną szansę zapoczątkowania otwartej dyskusji o rzeczywistym stanie państwa i jego perspektywach.

Ryšard Maceikianec

Na zdjęciu: otwarcie konferencji

Filmy video: wystąpienia uczestników konferencji.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com