Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Obchody Światowego Dnia Ziemi Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 20 marca 2015

Dziś, kiedy świat obchodzi Dzień Ziemi, główne uroczystości tego święta w Wilnie odbyły się na  Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Ton obchodom tradycyjnie nadały Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Upiększania Litwy (Lietuvai pagražinti draugija). Obchodom przewodził dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska prof. dr hab. Pranas Baltrėnas, a referat wygłosił prof. dr. Arūnas Bukantis, kierownik  Katedry Hydrologii i Klimatologii Uniwersytetu Wileńskiego. 

Uczestnicy obchodów, w nawiązaniu do niedawnych obchodów 85 rocznicy urodzin Justinasa Marcinkevičiusa, mówili również o dorobku i postaci Poety – Jonas Ivoška, prawnik i poeta, deklamował poezję własną , a prezes Stowarzyszenie na Rzecz Upiększania Litwy Juozas Dingelis przypomniał przekład „Pana Tadeusza” na język litewski autorstwa  J. Marcinkevičiusa.

Organizatorzy święta udokumentowali obchody pamiątkowym zdjęciem przy dąbku, posadzonym przed czterema laty w cześć Justinasa Marcinkevičiusa.

Obchody Dnia Ziemi uświetniły kapela i grupa taneczna zespołu „Vingis”.

Na zdjęciach: obchody Dnia Ziemi na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina.

Filmy video: fragmenty obchodów.