…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Wczoraj w Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa została otwarta niezwykle interesująca w kontekście  historycznym i wzruszająca swoim pięknem wystawa malarstwa pt.  Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“ XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio (Światło i przestrzeń, woda i słońce. Spojrzenie na kolonię  malarzy w Nidzie. Malarstwo i grafika końca XIX - pierwszej połowy XX wieku w kolekcji Aleksandrasa Popovasa).

Wedłóg różnych żródeł do kolonii artystów tworzących dzieła, opiewające głównie piękno przyrody oraz krajobrazu Nidy i okolic należało kilkaset twórców, którzy stanowili swoisty Barbizon Mierzeji Kurońskiej na wzór ucieczki od cywilizacji na łono przyrody malarzy paryskich.

Zgromadzona przez Aleksandrasa Popovasa kolekcja i otwarta wystawa stanowią  hołd pamięci tym pruskim i niemieckim twórcom, którzy w latach 1888 – 1945 udokumentowali na płótnie niepowtarzalne piękno  historycznych Prus Wschodnich, przypominając jednocześnie o istnieniu i aktywnej dzialalności twórczej Akademii Sztuk Pięknych w Königsbergu (1845 – 1945).

W otwarciu wystawy wzięła udział i przemawiała córka właściciela kolekcji i przewodniczaca stowarzyszenia miłośników sztuki Prus Wschodnich „Nidden” Jelena Kosinova.

Wystawa potrwa do 2 czerwca br.

Na zdjęciach: eksponaty wystawy – Bruno Bielefeld (1879 – 1973), Łódź przy dużej wydmie; Julius Theophil Wentscher (1842 – 1918), Droga pocztowa na Mierzeji Kurońskiej (1898); przewodnicząca „Nidden” J. Kosinova w czasie otwarcia wystawy (na pierwszym planie).

Film video: fragmenty otwarcia wystawy.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com