…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Dziś w Sejmie RL z inicjatywy asocjacji „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis”oraz Komitetu do Spraw Kultury odbyło się spotkanie, poświęcone dyskusji na  temat zabezpieczenia praw obywateli, występujących w obronie interesu publicznego.

Pretekstem do dyskusji na forum działaczy społecznych posłużyły sprawy cywilne, wszczęte przez przedsiębiorców wobec osób, występujących przeciwko nieracjonalnej zabudowie terenów wokół kościoła św. Jakuba i Filipa oraz na wzgórzu w pobliżu kościóła Wniebowstąpienia Pańskiego i byłego klasztoru Misjonarzy w Wilnie.

Można tylko ubolewać, iż politycy wiele mówiąc o potrzebie budowania obywatelskiego społeczeństwa, przez wiele lat odkładają z uregulowaniem prawnym powyższego tematu, co pozwala wobec poszczególnych obywateli i ich grup wszczynać procesy, mające wszelkie znamiona prześladowania za obronę interesu publicznego.

Obecna sytuacja budzi szczególny niepokój, ponieważ na stronie naruszycieli interesu publicznego faktycznie znajdują się kierownicy samorządu m. Wilna, milcząco pozwalając na samowolę urzędników i przedsiębiorców.

Ocenę sytuacji prawnej i faktycznej przedstawili prawnicy Paulius Markevičius i Saulius Dambrauskas, architekt Linas Tuleikis, przedstawicielka Sądu Najwyższego Lina Navickytė, członkini  Państwowej Komisji do spraw Zabytków Kultury Jūratė Markevičienė i inni.

Uczestnicy forum uchwalili stosowny apel do władz i społeczeństwa.

Na zdjęciu: przemawia adwokat Saulius Dambrauskas.

Film video: fragmenty dyskusji (ukaże się po opracowaniu).

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com