Od 11listopada trwa w Wilnie X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pokrovskije Kołokoła”, w którym bierze udział ponad 50 zespołów z dwunastu krajów, w tym z Litwy.

Festiwal nawiązuje do tradycji ludowej oraz  święta prawosławnego i obrzędów ku czci Matki Bożej w okresie późnej jesieni po zakończeniu wszystkich prac polowych.

Występom zespołów towarzyszą dyskusje, prezentacja wydawnictw i wyrobów ludowych.

W dniu dzisiejszym miejscem spotkania uczestników Festiwalu był Uniwersytet Wileński, gdzie odbyła się dyskusja krągłego stołu nad problemami  tradycyjnej kultury Europy Środkowej i Wschodniej, prezentacja dorobku wydawniczego, dotyczącego  rosyjskich staroobrzędowców na Litwie oraz koncert zespołów z Litwy, Białorusi, Estonii, Łotwy, Norwegii, Polski i rożnych regionów Rosji.

Ostatnim akordem tegorocznego Festiwalu „Pokrovskije Kołokoła” będzie jutrzejszy koncert muzyki sakralnej w wileńskiej Katedrze Bogurodzicy.

Na zdjęciu: śpiewa grupa folklorystyczna z Nowosybirsku; dyskusja na temat świeżo wydanych książek; na scenie grupa folklorystyczna “Saucējas” z Łotwy.

Filmy video: