…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Dziś na Uniwersytecie Wileńskim z inicjatywy Katedry rosyjskiej filologii odbyło się spotkanie z wychowankiem Uniwersytetu,  profesorem jednej z najstarszych i najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych uczelni Yale University, poetą i publicystą Tomasem Venclovą.
Był to wspaniały ekskurs po ukazującej się poza cenzurą poezji w okresie sowieckim, po rosyjskiej literaturze, opowieść o ludziach, z którym się poeta stykał, o trudach życia i o Józefie Mackiewiczu.

W związku z tym, iż inicjatorami spotkania byli wykładowcy filologii rosyjskiej, Tomas Venclova przemawiał w języku rosyjskim.

Na nasze pytanie odnośnie jego oceny dorobku Józefa Mackiewicza zaznaczył, iż  podobnie jak i Czesław Miłosz, uważa go za pisarza wybitnego. Powtórzył też, podobnie jak Cz. Miłosz w Roku Myśliwego, o rzekomej obsesji J. Mackiewicza odnośnie sowieckich agentur.

Jesteśmy przekonani, iż mylił się śp. Cz. Miłosz i myli się T. Venclova. Nie miał J. Mackiewicz żadnych obsesji i nie stał się z wiekiem „czudakowatyj”. Po prostu zbyt dobrze pojął system sowieckiej interwencji, który nie dopuszczał istnienia sfer poza jego wpływem. A jako dowód - po śmierci noblisty Cz. Miłosza i papieża Jana Pawła II wyjawiono sowieckiego agenta przy Watykanie, o czym zresztą szeroko pisała prasa.  Wymieniony przez T. Venclovę Lech Wałęsa też był agentem SB (polska filia sowieckiego KGB), czego bezsporne dowody znajdujemy w obszernym opracowaniu SB a Lech Wałęsa. Zresztą niedawny nieuzasadniony wypad Lecha Wałęsy przeciw naszemu krajowi też dowodzi, iż many do czynienia nie z wolną i samodzielnie myślącą osobą ( http://www.pogon.lt/artykuly-dyskusja/490-czy-lech-walesa-rozwieje-ostatnie-watpliwosci.html ).

Wypowiedź T. Venclovy, dotyczącą J. Mackiewicza, Czytelnik znajdzie na załączonym filmie.

Na zdjęciu: (z prawa na lewo) Tomas Venclova i wykładowca Pavel Lavrynec w czasie spotkania.

Film:

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com